Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar. Aanmelding en opzegging van het lidmaatschap dienen via de Ledenadministratie (zie namenlijst) gedaan te worden.

De contributie geldt voor een kalenderjaar en bedraagt:

  • Voor jeugd t/m 17 jaar € 50,00
  • Voor senioren € 110,00

Bovengenoemde bedragen gelden mits de leden via een automatische incasso de contributie betalen. Via acceptgiro of overschrijving geldt er per 2007 een opslag van € 2,00

Senioren die geen bepaalde taken in de vereniging verrichten, hebben de plicht per jaar een aantal keren kantinedienst te draaien voor de vereniging.

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 31 december voor het nieuwe kalenderjaar schriftelijk aan de ledenadministratie gedaan te worden.

Ieder lid mag introduceren en wel drie maal per jaar à €5,00 per uur. Bij introduceren dient men zich in verbinding te stellen met de Ledenadministratie.

Online inschrijven kan door middel van onderstaande link

Online inschrijven (https://widgets.knltb.club/inschrijven/7e44296d-7ee4-44a9-96a6-9266e16a5f65)

Of toch liever d.m.v. een enveloppe in de brievenbus:

pdfInschrijfformulier-2020.pdf 

Wilt u opzeggen?
Stuurt u dan een mail naar ledenadministratie@tvtwoud.nl