Zomeravondcompetitie gaat starten

Nu de winter achter ons ligt en de winteravondcompetitie bijna is afgerond begint op 5 april de zomeravondcompetitie, opnieuw georganiseerd door Sander Knol. Gelukkig kunnen we weer gebruik maken van alle faciliteiten, kom dus tennissen en drink daarna gezellig nog iets in de kantine of op het terras. Schrijf allemaal zo snel mogelijk in via het deelnameformulier. Om de verwerking zo soepel mogelijk te laten verlopen geldt het dringende advies om je bondsnummer te selecteren. En nog een tip: Vul bij tijdstip en datum alleen Ja in als je verhinderd bent op die tijd of datum.

Verdere gegevens kun je vinden via de index pagina.

Algemene ledenvergadering verplaatst

Helaas is het bestuur genoodzaakt om wegens onvoorziene/persoonlijke omstandigheden de jaarlijkse ledenvergadering van donderdag 3 maart te verplaatsen naar donderdag 17 maart om 20:00 (2 weken later dus). De eerder door de secretaris verstuurde inzet en agenda daarvoor blijven onveranderd. Vervelend dat dit zo last-minute moet, excuses daarvoor.

 

Open 30+ toernooi

Gelukkig ligt er voor iedereen een heerlijke en hopelijk ook gezellige toernooiweek in het verschiet, met ook uitstekende weersverwachtingen; eindelijk kunnen we weer écht! As. zaterdag 5 maart start ons Voorjaars/Open 30+ Toernooi en met méér dan 125 deelnemers, veel eigen leden maar ook van andere clubs, in 10 verschillende disciplines belooft het t/m de finaledag op zondag 13 maart een sfeervolle week te worden op ’t Woud. We informeren natuurlijk ook alle nieuwe buren en omwonenden en heten ze van harte welkom om langs te komen / de sfeer en sport te ervaren. Diverse commissies zoals de Barcommissie, het Onderhoudsteam en natuurlijk ook de WTC (o.l.v. Toernooidirecteur Jurriaan Mol) zijn al weken druk om alles goed voor te bereiden en daarvoor nu alvast onze dank. En ook onze clubtrainer Arthur Heurter heeft de afgelopen maanden weer veel eigen leden getraind/klaargestoomd om titels te pakken!

Volg het toernooi op mijnknltb.toernooi.nl.

Werkgroep Padel banen / enquête / uitnodiging gratis proeflessen

Beste leden,

Graag willen wij jullie informeren over de gang van zaken en volgend op de enquête met betrekking tot de eventuele aanleg van Padel banen bij TV ’t Woud. De volledige uitslag van alle ingevuld enquêtes (bijna 100!) zullen we binnenkort op de website publiceren en daar verder toelichten.

Zoals inmiddels wel bekend, is Padel een snel opkomende en populaire racketsport en zijn er naast tennissers ook veel nieuwe sporters in diverse leeftijdsgroepen geïnteresseerd in deze leuke en spectaculaire sport. Er zijn veel overeenkomsten met tennis, zoals de telling, competities en toernooien, het net en bv. in of uit, maar het grote verschil is dat het een wat kleinere baan is, omrand door een deels glazen kooi, een Padel racket en een lichtere bal en het alleen als dubbelspel en met onderhands serveren gespeeld wordt. De glazen wanden van de kooi zijn onderdeel van het spel en mogen geraakt/gebruikt worden; zo mag de bal na 1 stuit bv. via het glas gespeeld worden (min of meer zoals Squash, maar dan niet op een halve baan tegen een muur, maar op een hele baan met een net in het midden). Op de website van de KNLTB – waar Padel ook onder valt – is heel veel meer informatie te vinden (zie www.nlpadel.nl). We zijn voornemens gratis Padel Clinics te organiseren voor onze leden die daar behoefte aan hebben (en dat heeft ruim 65% van de ingevulde enquêtes!) daarover later meer.