Werkgroep Padel banen / enquête / uitnodiging gratis proeflessen

Beste leden,

Graag willen wij jullie informeren over de gang van zaken en volgend op de enquête met betrekking tot de eventuele aanleg van Padel banen bij TV ’t Woud. De volledige uitslag van alle ingevuld enquêtes (bijna 100!) zullen we binnenkort op de website publiceren en daar verder toelichten.

Zoals inmiddels wel bekend, is Padel een snel opkomende en populaire racketsport en zijn er naast tennissers ook veel nieuwe sporters in diverse leeftijdsgroepen geïnteresseerd in deze leuke en spectaculaire sport. Er zijn veel overeenkomsten met tennis, zoals de telling, competities en toernooien, het net en bv. in of uit, maar het grote verschil is dat het een wat kleinere baan is, omrand door een deels glazen kooi, een Padel racket en een lichtere bal en het alleen als dubbelspel en met onderhands serveren gespeeld wordt. De glazen wanden van de kooi zijn onderdeel van het spel en mogen geraakt/gebruikt worden; zo mag de bal na 1 stuit bv. via het glas gespeeld worden (min of meer zoals Squash, maar dan niet op een halve baan tegen een muur, maar op een hele baan met een net in het midden). Op de website van de KNLTB – waar Padel ook onder valt – is heel veel meer informatie te vinden (zie www.nlpadel.nl). We zijn voornemens gratis Padel Clinics te organiseren voor onze leden die daar behoefte aan hebben (en dat heeft ruim 65% van de ingevulde enquêtes!) daarover later meer.

Ons huidige ledenbestand bestaat momenteel uit 183 leden voor 4 tennisbanen. Dat is met een KNLTB advies van 80 leden per baan eigenlijk aan de magere kant (het betekent ook veel leegstand van de banen, zoals we hebben kunnen meten). De laatste maanden zijn er gelukkig veel positieve geluiden – met name door of weliswaar via de KNLTB – over toch weer toenemende ledenaantallen, maar dat is dan vooral in/rondom de steden en niet in de dorpen zoals Nibbixwoud en bv. Midwoud, Abbekerk etc.. Natuurlijk zou het geweldig zijn als ook wij meer tennisleden krijgen, waar we ons altijd voor moeten inzetten, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat dit niet vanzelf zal gaan noch onze verwachting is voor de komende jaren, integendeel helaas.

Padel zou een positieve nieuwe impuls kunnen geven aan onze vereniging. Door Padel en Tennis te combineren binnen onze vereniging is de verwachting dat het ledenaantal zal gaan stijgen en ook dat het bepaalde leeftijdsgroepen zal aanspreken – met name de groep van 18 t/m 40 die ook voor toekomstbestendigheid van onze vereniging moet zorgen – die nu even minder geïnteresseerd zijn in Tennis of bv. een Padel baan bij een Sportcentrum huren (best prijzig). Meerdere verenigingen in onze directe omgeving hebben ook al Padel banen of zijn daar nu mee bezig. Alle geluiden daaromtrent zijn positief en de verwachtingen worden veelal waargemaakt.

De beschikbare ruimte voor Padel banen bij onze vereniging is beperkt. Het advies (vanuit o.a. de KNLTB) is om bij aanleg direct voor 2 i.p.v. slechts 1 baan te gaan. Uiteraard i.v.m. de kosten van aanleg, maar ook rekening houdend met regels voor competities en toernooien (dat gaat niet/niet officieel als er maar 1 baan is) en het spreiden van bezetting en beschikbaarheid i.v.m. afhangen; ‘één baan is eigenlijk net géén baan’ wordt dan ook wel eens gezegd. Ook uit de medio augustus onder alle leden gehouden enquête is gebleken dat de meerderheid alsdan liever direct 2 banen heeft dan slechts 1.

Een belangrijke issue daarbij is wel dat er eigenlijk niet genoeg ruimte is voor 2 Padel banen naast of bij de 4 bestaande tennisbanen. Het past simpelweg niet. Zelfs met heel veel passen en meten (u hebt onze werkgroep vast wel eens zien rondlopen met meetlinten) en creatieve bedenksels, gaat dat niet. De conclusie is daarom ook dat we 1 tennisbaan zullen moeten opofferen. Dat is zuur, althans zo voelt dat toch een beetje, maar in de wetenschap van bovenstaande over ons ledenaantal, het advies van 80 leden per baan en het toch veelal leegstaan van onze banen, zou dit geen probleem moeten zijn. Tennissen kan bij TV ’t Woud ook prima op 3 banen en dat geldt ook voor toernooien en competities. En vergeet vooral niet dat we feitelijk niet van 4 naar 3 banen gaan, maar juist van 4 naar 5 banen, want veel van onze leden zullen zich wel degelijk ook gaan spreiden tussen Padel en Tennis. De uitslag van de enquête steunde ons gelukkig in deze ook aangezien ruim 80% aangeeft gewoon lid te blijven als we 1 tennisbaan zouden opofferen voor 2 Padel banen. Uiteraard gaan we graag met de paar leden die aangevinkt hebben dan geen lid meer te zullen blijven en de overige leden die aangevinkt hebben dat nog niet zeker weten graag het gesprek aan met als doelstelling ook deze leden allemaal aan boord te houden!

Enfin… van 4 banen naar 5 banen, dat is 3x tennis en 2x padel, daar willen we voor gaan! Nog meer tennis- en padel plezier en hopelijk een fikse toename van ons ledenaantal en daarmee een nog sportievere en blijvend gezellige vereniging. Na beoordeling van alle ingevulde enquêtes in combinatie met de door de werkgroep bestudeerde mogelijkheden en te verwachten kosten, is voor alsnog gekozen voor de bijgaande situatie; dat is de optie waarbij tennisbaan 1 vervalt en daarop in het verlengde van elkaar 2 padel banen achter elkaar worden aangelegd (ook over de zandbak heen). Zie bijgaande afbeelding/situatie ter indicatie. Andere varianten zijn nog niet uitgesloten.

Natuurlijk gaat dit alles niet zomaar even gebeuren en zal er eerst een (in)stemming van de leden moeten komen alsook zal het met name en los van de uitvoering ook een financiële uitdaging zijn. Ja we kunnen als vereniging zelf een klein deel financieren alsook de kosten drukken met zelfwerkzaamheid/-inkopen en hopelijk ook een bijdrage van sponsoren en plaatselijke ondernemers organiseren, maar een deel zal ook door bv. subsidie (tegenwoordig niet zo eenvoudig) en een lening betaald moeten worden, waar dan uiteraard een gedegen plan en afschrijvingsprotocol voor moet worden vastgesteld. Daarnaast hebben we ook nog te maken met de aanvraag voor een (bouw)vergunning.

Onze Werkgroep Padel, bestaande uit Hans Tigges, Frans van Leeuwen, Rene Sterks, Bastiaan Veeken, Jurriaan Mol en ondergetekende, is al voor deze zomer begonnen (uiteraard ‘afgetrapt’ met een potje Padel) om alle mogelijkheden en beperkingen in kaart te brengen. We willen nu graag de plannen verder aan de leden toelichten en om goedkeuring vragen voor het plan. Realisatie na goedkeuring c.q. instemming van de leden zal nl. nog zeker 5 a 6 maanden in beslag nemen (ook ivm de huidige levertijden bij diverse padel baan bouwers) dus is het doel om zo mogelijk vóór ons Open Toernooi 2022 op te leveren, mits we nog dit jaar een keuze mogen en kunnen maken.

Daarom nodigen wij graag alle leden uit voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op donderdag 2 december om 20:00 in de tenniskantine (de dan geldende regels omtrent corona zullen daarbij uiteraard in acht genomen worden). Uiterlijk medio week 46 sturen wij nog een Agenda voor deze vergadering met daarbij een meer gedetailleerde uitwerking van het plan/voorstel aan alle leden ter inzage en bestudering vooraf.

Ook zullen we op maandagavond 29 en dinsdagavond 30 november gratis en door Padel trainers begeleide Padel Clinics organiseren voor leden die daar interesse in hebben (locatie bv. TV Hoog-op, De Kaag of TC Santana nog te bepalen; aanmelden kan alvast en tot uiterlijk 15 november via voorzitter@tvtwoud.nl).

Bij vragen kun je mij (of andere leden van de Werkgroep Padel) ook altijd even mailen/bellen/aanspreken.

Met vriendelijke groet, namens ons Bestuur evenals de Werkgroep Padel,

Dennis Draijer